Presstrip_09/2010

15.09.2010

Natáčanie dokumentu o Slovensku


V spolupráci s agentúrou SACR a televíznym štábom NTV z Ruskej federácie

sa počas ôsmych pracovne náročných dní natáčal zaujímavý dokument o Slovensku.

Výsledkom boli krátke video shoty z jednotlivých oblastí Slovenska a propagácia

kultúrnych zvykov a tradícii ako aj obnova tradičných ľudových remesiel.

Cieľom dokumentu bolo priblížiť Malú Veľkú Krajinu našim susedom

a prilákať tak väčší počet turistov smerujúcich na Slovensko. 

SLOVENSKO, Malá Veľká Krajina

Cesta s redaktormi TV štábu NTV

Foto: M.Labuda