Presstrip_06/2017

08.06.2017

Slovenské redaktorky navštívili BURGENLAND


Začiatkom júna 2017 navštívili redaktorky printových a online médií

Neziderské jazero a Stredný Burgenland, kde mali možnosť oboznámiť

sa s najnovšími trendmi v zážitkovom cestovnom ruchu.

Cieľovou skupinou pre tieto aktivity bola práve FAMILY, teda RODINA.

 

BURGENLAND, slnečná strana Rakúska

Cesta s redaktormi slovenských printových a online médií 

Foto: M. Labuda